Luft-til-luft-varmepumpe

Luft-til-luft-varmepumpe har lave investeringskostnader og vil redusere energiforbuket til oppvarming. Her kan du lese mer om luft-til-luft-varmepumpe

Hvor mye koster luft-til-luft-varmepumpe

Uansett hvilken varmepumpe du du velger, vil du kunne regne med å spare 40 – 60% energi avhengig av hvor mye av boligens totale energiforbruk som brukes til oppvarming. Under har vi laget en sammenstilling som viser investeringskost for ulike typer varmepumpe inkludert montering. (Kilde varmepumpeinfo.no )

• Luft-til-luft-varmepumpe (1 innedel): 20 000 til 35 000 kr

• Luft-til-vann-varmepumpe: 120 000 kr eller mer

• Bergvarmepumpe med energibrønn: 220 000 kr eller mer

Luft-til-luft-varmepumpe

De aller fleste boliger og fritidsboliger vil kunne benytte luft-til-luft varmepumpe. Som sammenligningen over viser, er det relativt lave investeringskostnader ved kjøp av luft-til-luft varmepumpe. I dag er det solgt godt over en million luft-til- luft varmepumper.

Det forventes at luft-til- luft varmepumpe har en levetid på fra 12 – 15 år. 

Nedbetalingstiden er som regel fra 3 – 6 år avhengig av energikostnadene. 

Varmepumpekonto hos ResursBank

- Når du vil betale litt av gangen

 I samarbeid med Resurs Bank gir vi deg muligheten til å betale over 24 mnd. uten nominell rente og uten etableringsgebyr. Eneste kostnad er 45 kr pr. måned.

Vi hjelper til med evt søknad på befaringen, og du vil få en konto i ditt navn som du kan benytte med èn gang.

På resursbank.no kan du lese mer om tjenester og vilkår. Kundeservice: 22 56 37 33

Service på varmepumpe

For å sikre god og stabil drift når varmebehovet melder seg anbefaler vi service annet hvert år. Våre servicemenn rengjør inne- og utedelen, kontrollerer for lekkasje og tester anlegget.

Husk at det er viktig å velge en profesjonell leverandør når man skal investere i varmepumpe. Nordengen er F-Gass sertifiserte iht. (EF) 303/2008

Panasonic, Toshiba og Mitsubishi

Ønsker du å lese mer om de ulike luft-til-luft-varmepumpene vi tilbyr, kan du gå videre til enten Toshiba, Panasonic og Mitsubishi. Her finenr du en oversikt over samtlige produkter og priser.