For deg som er ute etter alternativ energi. Vi kan tilby ferdig komplette løsninger med solcellepanel.

Hvordan fungerer solceller?

Solceller omgjør energien i sollyset til elektrisk energi. Solcellene tar til seg sollyset og gir en elektrisk ladning. Vi kan utnytte denne ladningen fordi solcellene har ledere som fungerer som positiv og negativ pol – lik et batteri.

Hvordan virker solcellepanel?

Spenningen er konstant når solcellene blir påvirket av intensiteten i sollyset. Av den grunn påvirkes den elektriske effekten av

  • hvor sterkt lyset er
  • tiden på døgnet
  • været, det er bedre med lav temperatur enn høy
  • solcellens virkningsgrad er avhengig av vinkelen på sollyset (lavere på morgen og kveld)
  • er det litt rim på panelene virker de, men med litt lavere utbytte frem til rimet damper bort
  • hvis panelene på taket ligger flatt og dekkes av snø om vinteren kommer ikke solen til panelene
  • panelene er glatte og «selvrensende»

Mange solceller kobles sammen i serier av solcellepanel for å gi en større spenning. Fra disse panelene trekker vi kabler ned fra taket og inn i det vi kaller inverteren (vekselretter). Her gjøres likestrømmen fra solcellepanelene om til vekselstrøm. Hvert felt av paneler kalles en streng, disse må tilpasses inverteren.

Solcellepanel for forretningsbygg og bolig

Vi tilbyr komplett pakke med solcellepanel og inverter for takmontering. Kursavgang i tavle, registrert hos Hafslund Nett som plusskunde.

Bildet viser løsningen vi har installert på Vilberg Ungdomsskole i Eidsvoll.

Velg blant ulike typer paneler.
Invertere fra Fronius